Schrijf je nu nog in

Er zijn al vele zaken opgestart. Zo is ter voorbereiding van een proefprocedure juridisch advies ingewonnen over de vraag hoe de positie van de Vereniging in een proefprocedure zo sterk mogelijk te maken. Naar aanleiding van dat advies heeft de Vereniging besloten tot een tussenstap in het proces. Deze tussenstap houdt in dat een of meerdere deskundigen zal worden gevraagd te onderzoeken in hoeverre er inderdaad een noodzaak bestaat om de vakbekwaamheidseisen aan te scherpen en zo ja, in hoeverre het nu voorgestelde eisenpakket daaraan dan tegemoet komt. In dat kader zullen de deskundigen ook onderzoeken in hoeverre de nieuwe vakbekwaamheidseisen zo mogelijk zelfs contraproductief werken en in hoeverre er met de nieuwe vakbekwaamheidseisen gevolgen ontstaan die onredelijk zijn in verhouding tot het doel dat de minister daarmee probeert te bereiken. Wij hebben u als lid dan ook hard nodig voor alle kosten die we hiervoor moeten maken. Maar indien wij dat met z’n allen zullen doen kunnen wij deze kosten verhoudingsgewijs laag houden. Als u lid bent of gaat worden geef het dan ook door aan uw collega’s en attendeer hen erop dat wij samen sterk staan. Tenslotte hebben wij kunnen laten zien dat het nog geen gelopen koers is in de Tweede Kamer. De twee moties van Aukje de Vries afgelopen juni 2015 welke gingen over de Hardheidsclausule en over De verlenging van de omwisseldatum tonen dat duidelijk aan. Mits er maar gekomen wordt met goede argumenten.

Uitleg inschrijfformulier?

Het inschrijfformulier is meteen een machtiging voor de vereniging dat zij namens hen of haar in- en buitenrechte mag optreden in alle aangelegenheden betreffende de PE(Plus) examens.

Het is dan ook van groots belang dat het inschrijfformulier juist wordt ingevuld en wordt ondertekend. U gaat naar het inschrijfformulier en komt in een scherm waar u de gegevens direct kunt intypen. Daar waar een (*) staat moeten de gegevens ingevuld worden. Wij vragen ook om uw bankgegevens in te vullen op het formulier. Dit hebben wij gedaan op dat wij dan eenvoudiger uw betaling kunnen terugvinden op onze bankrekening.

Na het hele formulier ingevuld te hebben op de site vult u nog de Captcha code in die vermeldt wordt (dit is een beveiliging) dan druk u op verzending.

Nu ontvangt u op het e-mail adres welke u hebt opgegeven op het inschrijfformulier een mailbericht. Deze mail opent u en print u uit. Er is nu extra tekst bijgekomen waarmee u de vereniging de machtiging verstrekt om namens uzelf aan het proces deel te nemen.

Nadat u deze mail heeft uitgeprint vult u de datum in en ondertekend u het formulier. Dan dient het formulier per post verstuurd te worden naar:

Geen PE(Plus) examens meer
Kerkbuurt 38
1551 AE WESTZAAN

LET OP !! In verband met de procesvoering kunnen gescande en/of gefaxte formulieren niet geaccepteerd worden.
Let op !!

Contributie lidmaatschap

Om definitief lid te worden van de vereniging dient u, na het opsturen van het inschrijfformulier, een bedrag van € 100,– (wij zijn niet btw-plichtig) over te maken naar de bankrekening van de vereniging. De gegevens zijn:

Geen PE(Plus) examens meer
Kerkbuurt 38
1551 AE WESTZAAN

IBAN Banknummer NL82 RBRB 0917 8449 55 onder vermelding van uw naam
en geboortedatum.

LET OP: U bent pas definitief lid van de vereniging indien uw getekende inschrijfformulier en uw betaling is bijgeschreven op onze bankrekening. Wij willen u erop attenderen dat wij geen herinneringen zullen versturen indien uw betaling niet bij ons is binnengekomen. Hierdoor bent u dus automatisch geen lid van de vereniging.
Let op !!