Het laatste kwartaal van de PE (Wft)-cyclus 2017-2019 is aangebroken en dat is te merken: in de eerste anderhalve week van 2019 zijn er beduidend meer PE (Wft-)examens geboekt dan in de laatste weken van 2018. Adviseurs met goede voornemens gaan voor zekerheid en boeken vooral opleidingen met herexamenservice. De klassikale variant is veruit het populairst.

Datum, 10 januari 2019.

Nieuwe PE (Wft)-cyclus: 1-4-2019
Op 1 april 2019 gaat de nieuwe PE (Wft)-cyclus in: een nieuwe 3-jarige periode waarbij wederom PE-examens afgelegd kunnen (of moeten) worden. Of het systeem ook in de toekomst zo zal blijven, is nog maar de vraag. Zo laat het Verbond van Verzekeraars weten dat het dit jaar een haalbaarheidsstudie gaat doen naar een alternatief. Gedacht wordt aan een centraal register van adviseurs en medewerkers met klantcontact die aantoonbaar permanent actueel zijn.

Niet nieuw
De roep om verandering is niet nieuw. Begin 2017 deed Adviesbureau Ecorys in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) onderzoek naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Hun rapport ging, vergezeld van het advies van het CDFD, naar het ministerie van Financiën. Op 20 oktober 2017 gaf de toenmalige minister van Financiën aan het advies over te nemen. Het betrof hier echter uitsluitend wijzigingen die het bouwwerk als zodanig in tact lieten. We wachten nog steeds op de definitieve goedkeuring van de minister.

Nieuwe rondes, nieuwe kansen!
In het kader van Nieuwe rondes nieuwe kansen roept het Verbond nu dat het PE-examen aan vervanging toe is. “Een register voor medewerkers met klantcontact en adviseurs die permanent actueel zijn, zou een alternatief kunnen zijn voor het PE-examen”, zegt een woordvoerder van het Verbond in een toelichting. “De nadere invulling bespreken we nog met de andere brancheorganisaties in de financiële sector.”

Zonder examen
Vorig jaar liet de inmiddels vertrokken directeur Leo de Boer al weten een vakbekwaamheidssysteem dat uitgaat van vertrouwen te verkiezen boven de examens. Ook Dik van Velzen (programmamanager bij Nibe-SVV) was onlangs in een blog  kritisch over het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk. In zijn blog verwijst hij naar de eisen van de nieuwe Insurance Distribution Directive (IDD). Ook daarin staan vakbekwaamheidseisen. Zowel voor adviseurs als voor leidinggevenden. Voor adviserende klantmedewerkers kent ons land een strengere norm dan de IDD: een Wft-diploma.

PE-eis voor leidinggevenden
Nu ook de eisen voor leidinggevenden zijn doorvertaald naar onze Wft valt het verschil extra op: leidinggevenden moeten (na hun initiële opleiding) aantoonbaar ten minste 15 uur per jaar aan PE doen. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf weten. Áls ze het maar doen en als het maar aantoonbaar is. ‘Kennelijk vindt de minister een vakbekwaamheidssysteem zonder PE-examen dus betrouwbaar genoeg voor leidinggevenden’, stelt Dik van Velzen. ‘Waarom zou zo’n systeem dan niet ook kunnen werken voor adviserende medewerkers?’

Kortom, de PE-discussie is weer geopend.

Het ministerie van Financiën is op de hoogte van de plannen en wensen van het Verbond, maar heeft nog geen formeel standpunt ingenomen.

Bron: Lindenhaeghe