Datum, 21 februari 2019


Wie zijn adviesbevoegdheid verliest door niet voor 1 april te slagen voor het PE-examen, kan voor het eerst op herhaling in juni 2019. Dan worden de eerste bijzondere examens afgenomen. Vervolgens is er elke vier maanden een toetsmoment.

Het ministerie van Financiën heeft de regeling voor de eindtermen van bijzondere examens woensdag gepubliceerd in een internetconsultatie. Deze bijzondere examens zijn een escape voor adviseurs die er niet in slagen voor 1 april 2019 hun PE-examen te halen. Zij hoeven dan niet alle voor hun kwalificatie benodigde initiële examens opnieuw af te leggen, maar kunnen op drie momenten per jaar een bijzonder examen doen. Slagen ze voor dat examen, dan krijgen ze hun adviesbevoegdheid terug.

Toets- en eindtermen
De bijzondere examens wijken af van de gewone PE-examens. De vragen gaan over recente ontwikkelingen met betrekking tot de voorschreven eind- en toetstermen. Bovendien komt er een casus in over generieke vaardigheden en competenties die voor de desbetreffende beroepskwalificatie relevant zijn. Het bijzondere PE-examen wordt samengesteld uit de PE-examens van de afgelopen PE-periode, maar ook uit examens van de huidige PE-periode. In de geconsulteerde regeling staat per beroepskwalificatie welke toets- en eindtermen voor de bijzondere examens gelden.

Hoger tarief
In november maakte minister Hoekstra (Financiën) al bekend dat voor de bijzondere examens een hoger legestarief gaat gelden. Adviseurs betalen € 80 voor een bijzonder PE-examen. De huidige reguliere examens kennen een tarief van € 67. Na april 2019 zakt die prijs naar € 60. De tarieven gelden tot het einde van de volgende PE-periode op 31 maart 2022.

Bron AMweb