Het Doel van de Vereniging

Het verenigen van adviseurs en medewerk(st)ers in de assurantiën/verzekeringen, die iedere 3 jaars cyclus verplicht PE(Plus) examens voor iedere module moeten afleggen en bij het niet slagen hun beroep of bedrijf niet meer mogen uitoefenen. Zij willen gezamenlijk een (proef)proces aangaan.

Waarom iedereen?

Om mee te kunnen liften op de uitspraak of tussenuitspraak van de rechter is het van grootste belang dat u zichzelf inschrijft, Dus niet per kantoor maar per adviseur/directeur/eigenaar dan wel zijn/haar medewerk(st)er die in contact komt met de eindklant en dus volgens de nieuwe wetgeving deze eindklant adviseert en hierdoor voor 1-1-2017 een PE(Plus) examen moet afleggen voor iedere Vakbekwaamheidsmodule waarin hij/zij werkzaam wil blijven. Doet u dus niet mee dan loopt u grote kans dat u niet meelift op de tussenuitspraak dan wel de definitieve uitspraak van het gehouden proces.

Waarom u ook als medewerk(st)er lid moet worden?

U als medewerk(st)er zal wellicht voor die Module kiezen waarin u nu werkelijk werkzaam bent. Bijvoorbeeld gaat u alleen maar examen doen voor de Module PE(Plus) Schade Zakelijk. In het verleden deed u een PE opleiding die veel breder was namelijk WFT Basis Schade, WFT Leven ( wel of niet met Beleggen) en WFT Schade. Als u deze Permanente Educaties in het verleden hebt gehaald mocht u ook klantencontact hebben over Inkomensverzekeringen en Levensverzekeringen.

Door de nieuwe Module-indeling wordt u dus beperkt in uw werkzaamheden. En hou er ook  rekening mee dat mocht u in de toekomst elders willen gaan solliciteren u zich niet als All-Round medewerk(st)er) kan aanbieden.

Door u nu op te geven geeft u zichzelf dus de kans om ondanks dat u niet opgaat voor de andere PE(Plus) examen modules toch uw eerdere behaalde PE certificaten geldig blijven ook na 1 januari 2017.  U blijft dan een All-Round medewerk(st)er.

Welk Proces?

Inhoudelijk willen wij en kunnen wij niet veel kwijt over welke weg wij willen bewandelen. Dat zou onze voorsprong kunnen schaden. Wel kunnen wij u meedelen dat wij gebruik hebben en gaan maken van zeer deskundige advocaten/rechtsdeskundigen op het gebied van het proces welke wij willen gaan voeren. Dat dit proces een dure aangelegenheid zal worden is ons reeds duidelijk gemaakt. Toch kunnen wij dit proces aan mits wij ons verenigen.

Wie zal er namens de Vereniging optreden tijdens het proces?

Tijdens het proces zal de voorzitter de aangewezen persoon zijn om aanwezig te zijn wanneer dat gewenst is. Mocht de voorzitter om welke reden dan ook niet kunnen dan zal zijn taak overgenomen worden door de secretaris/penningmeester van de vereniging.

Waarom een inschrijfformulier?

Het inschrijfformulier is meteen een machtiging voor de vereniging dat zij namens hen of haar in- en buitenrechte mag op te treden in alle aangelegenheden betreffende de PE(Plus) examens. Hiermee doet het ingeschreven lid eigenlijk persoonlijk mee in het proces. Hij of haar wordt doormiddel van het ondertekenen van het inschrijfformulier opgenomen op een lijst welke aan het begin van het proces wordt aangeleverd bij de rechtsbank.

Contributie lidmaatschap

Na het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier dient er een bedrag van € 100,– (wij zijn niet btw-plichtig) overgemaakt te worden naar de bankrekening van de vereniging. De gegevens zijn:

Geen PE(Plus) examens meer
Kerkbuurt 38
1551 AE WESTZAAN
IBAN Banknummer NL82 RBRB 0917 8449 55
onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Voor als nog gaat de vereniging ervan uit dat er zich genoeg leden zullen aanmelden waardoor er in de loop van het proces niet een beroep op de leden hoeft te worden gedaan om een extra inleg te moeten gaan betalen. Wel zal aan ieder lid die de algemene vergadering wil bijwonen een kostendekkende vergoeding worden gevraagd.

Statuten van de vereniging

De statuten zijn opgemaakt en kunt u downloaden van deze site. Deze zijn/worden vastgelegd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en niet bij notariële akte.

Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

De vereniging is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 62620126.