Datum, 21 juni 2018

 

De deur staat op een kier, nu moeten wij doorpakken en wel met z’n allen.” Aldus de Vereniging Geen PE Examens meer, na een bezoek aan Roald van der Linde (links op de foto), lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD en tevens lid van de Vaste commissie voor Financiën.

Op 7 juni is een kleine delegatie van de Vereniging, bestaande uit voorzitter Michiel Zoet (op de foto rechts) en de leden Kees Westerdijk, Jelly Scholtens en Edwin Herdink, op bezoek geweest bij Van der Linde. Van der Linde heeft de taak in de Vaste commissie voor Financiën overgenomen van Aukje de Vries.

Zoet: “Het was daarom belangrijk om dit gesprek met hem aan te gaan. Hierbij hebben wij het
onderzoeksrapport ‘Van Keurslijf naar prikkel voor professionalisering van de financieel adviseur’ ook bij hem onder de aandacht kunnen brengen. Wij hebben enkele belangrijke onderdelen uit het
onderzoeksrapport nog eens extra kunnen benadrukken.

“Daarbij vooral aangegeven of de professionaliteit nou echt beter wordt door iedere drie jaar
vakbekwaamheidsexamens te doen en dat vaak niet voor één vakbekwaamheidsdiploma maar voor
vele adviseurs vaak meerdere vakbekwaamheidsdiploma’s. Is dit niet op een of andere manier
anders in te richten?

“Ook is er besproken dat er bijna geen leerling/student meer kiest voor de opleiding Bank- en
Verzekeringswezen zowel op MBO- als HBO-niveau. Dat is een zeer slechte ontwikkeling in onze
branche. Leerlingen/studenten weten van te voren dat ze een diploma gaan halen waar ze feitelijk
niets mee kunnen. Want het behalen van minimaal één of meer Wft-diploma’s is door de vorige
minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem uit de opleiding geschrapt. Oorzaak hiervan was dat er
geen leerling/student het gewenste Wft-diploma behaalde. Gevolg: nu moeten zij na hun opleiding
alsnog deze diploma’s halen en weten ze dat ze dit iedere drie jaar weer moeten doen. Er is dus totaal
geen aansluiting meer met de branche. Geen leerling/student ziet dat zitten waardoor de opleiding
zowel op MBO-niveau als op HBO-niveau bijna nergens meer wordt gegeven wegens te weinig animo.

“Ons is verzocht om met een voorstel te komen, hoe wij denken het vakbekwaamheidsniveau op peil
te kunnen houden c.q. te kunnen waarborgen zonder dat daarvoor iedere drie jaar examens afgelegd
moeten worden. En hoe ervoor gezorgd kan worden dat er weer gekozen wordt voor de opleiding
MBO/HBO Bank- en Verzekeringswezen.

“Dat is een hele uitdaging voor ons, maar wij hebben zo onze gedachten hierover en plannen hebben
wij gereed liggen.

“De deur staat op een kier nu moeten wij doorpakken en wel met z’n allen.”

Bron: VVP-Online