De Tweede Kamer stemt vanmiddag over de twee moties rondom Wft- en PEplus-examinering. De Kamer wil vrijwel zeker dat er een regeling komt voor adviseurs die wegens ernstige ziekte op dat moment geen examen kunnen doen. Maar of de Kamer ook (nu al) instemt met verdere verlenging van de overgangstermijn

Datum, 16 juni 2015

Er is geen oproep gedaan aan adviseurs om naar de Tweede Kamer te komen om de stemming bij te wonen. Die stemming is ook secondenwerk. In een half uur stemt de Kamer vanaf 15.00 uur over een groot aantal moties over allerlei zaken.

Overigens zegt CFD-voorzitter Edwin Herdink van de beveiliging van de Tweede Kamer te hebben gehoord dat er donderdagavond 4 juni meer adviseurs naar Den Haag waren gekomen dan er uiteindelijk binnen waren (dat waren er naar schatting 50). Volgens Herdink is een aantal adviseurs dat nog buiten stond weer vertrokken toen duidelijk werd dat het overleg in de Kamer was verplaatst wegens uitlopen van het PGB-debat. “Volgens de beveiliging waren er in totaal zo’n 100 mensen”, aldus Herdink.

Bron: VVPOnline