De nieuwe Wft-examens maakten in 2014 de tongen goed los. In de Top Tien meest besproken artikelen op amweb van 2014, komen de vakbekwaamheidseisen vier keer voorbij. De meeste verontwaardiging oogstte het bericht dat ook hbo-studenten keihard onderuit gaan bij de examens, er werd 171 keer gereageerd.

15 januari 2015

Dat de Wft-examens nieuwe stijl de markt zwaar vallen, bleek voor het eerst in maart 2014. Amweb meldde toen dat van de deelnemers die in de eerste weken opgingen, slechts twintig procent was geslaagd. Op dat bericht werd 109 keer gereageerd. Een maand later kwam de volgende onheilstijding: ook hbo-studenten bakten niets van de examens. Bijvoorbeeld: van de 57 studenten van de Hogeschool Windesheim uit Zwolle die opgingen voor het Wft-examen Inkomen wist niemand te slagen. In mei lokte het bericht dat mbo-studenten massaal zakken nog eens 79 reacties uit. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening weigerde al die tijd om te reageren, maar in juni gaf programmamanager Erik Mulder eindelijk openheid. Hij meldde dat het slagingspercentage voor de Wft-examens inmiddels op 28 procent lag. Dat feit leverde opnieuw 96 reacties op, niet in het minst omdat ook Mulder niet bleek te weten wat een laadschop is, een van de gewraakte vragen bij het Wft-examen Schade Zakelijk.

CFD en AFM
De Commissie Financiële Dienstverlening onder leiding van Edwin Herdink zorgde geregeld voor rumoer. In januari kondigde de CFD aan er bij de politiek op te zullen aandringen dat de taak van de AFM moet worden beperkt tot een primair controlerende. “In een zuiver toezichtmodel kan het niet zo zijn dat de onder toezicht staande ondernemingen gecontroleerd en bestraft worden door één en dezelfde instantie”, aldus de CFD die daarmee 170 reacties uitlokte. In september wist de club opnieuw de tongen los te maken door het intermediair warm te maken voor een carrière als financieel zorgverlener; amweb telde 98 reacties.

Rode lappen
Dan waren er nog de bekende ‘rode lappen’: de AFM en Erica Verdegaal. Het bericht waarin amweb meldde op welke wijze de AFM meer informatie verstrekt over serviceabonnementen en nazorgdiensten oogstte 115 reacties. Bottomline: de AFM vindt dat een paar eenvoudige vragen stellen aan je adviseur kosteloos moet kunnen, zeker als er provisie is betaald of als er nog steeds provisie wordt betaald aan de adviseur.

Econome en columniste Erica Verdegaal kreeg de handen niet op elkaar voor haar opmerking dat er voorheen veel te veel tussenpersonen waren. “Nu zijn het er nog 7.500. En dat aantal gaat nog een keer halveren als je het mij vraagt. Heel veel rotte appels zijn nu weg, dat is erg positief. Er zijn echt goeie tussenpersonen. Ik heb zelf ook een paar vaste adressen die ik bel voor inhoudelijke vragen”, aldus Verdegaal.

Vollebregt
Maurice Vollebregt, eigenaar van Vollebregt Verzekeringen, kwam in 2014 een aantal keren voorbij in de kolommen van amweb. Het bericht waarin hij inging op de Radar-uitzending die aan zijn inmiddels failliete bedrijf werd gewijd, trok veel bekijks en 79 reacties.
Hekkensluiter van de top tien meest besproken artikelen is een bericht over risicoselectie bij aanvullende verzekeringen. Minister Edith Schippers: “De aanvullende verzekering behoort per definitie geheel tot de vrije markt en is de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars; ik ga daar niet over. Het is aan de verzekeraars om te bepalen wat in het aanvullende pakket zit, welk acceptatiebeleid wordt gevoerd en welke prijs ze ervoor vragen.”

De top tien
Hbo’ers keihard onderuit bij Wft-examens, 9 april 2014. 171 reacties.
CFD gaat Den Haag peilen over inperking rol AFM, 24 januari 2014. 170 reacties.
‘Moet ik al betalen als ik een paar vragen wil stellen?’, 27 juni 2014. 115 reacties.
Slechts 20% slaagt voor nieuwe Wft-examens, 5 maart 2014. 109 reacties.
Erica Verdegaal: ‘Er waren te veel tussenpersonen’, 22 augustus 2014. 106 reacties.
CFD ziet kans voor intermediair als financieel zorgverlener, 5 september 2014. 98 reacties.
Definitieve uitslagen: 28% slaagt voor nieuwe Wft-examens, 5 juni 2014. 96 reacties.
Mbo’ers zakken ook massaal voor Wft-examen, 6 mei 2014. 79 reacties.
Vollebregt: ‘Radar loopt grandioos achter’, 16 september 2014. 79 reacties.
‘Zorgverzekeraar mag risicoselectie toepassen’, 29 januari 2014. 78 reacties.

Bron: AMWeb