Dik van Velzen (Nibe-SVV) verwacht niet dat de evaluatie van het vakbekwaamheidsbouwwerk tot (grote) aanpassingen gaat leiden.

Datum,14 juni 2017

Van Velzen in zijn wekelijkse blog: “De afgelopen maanden heeft een onderzoeksbureau (Ecorys) op verzoek van het CDFD onderzocht of het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk enige aanpassing verdient. Inmiddels heeft het bureau gerapporteerd. Ik vermoed dat het onderzoek niet tot aanpassingen gaat leiden (maar je weet natuurlijk nooit).

“Het onderzoek levert (volgens welingelichte bronnen) een groot aantal wensen tot aanpassingen op. Variërend van ingrijpende wijzigingen tot wat cosmetisch geschaaf. Maar, u kent de markt ook, geheel volgens de verwachting valt daar geen enkele lijn in te ontdekken. Een aantal geïnterviewde stakeholders wil minder en meer integrale modules/adviesdiploma’s, terwijl anderen juist pleiten voor deelmodules gericht op bepaalde producten. Ecorys komt dan ook niet met een concreet en consistent advies, maar suggereert een aantal haaks op elkaar staande en onderling onverenigbare opties.
“Elke verandering in het vakbekwaamheidsbouwwerk geeft weer een hoop gedoe is, met overgangsregelingen, onzekerheid en onduidelijkheid. De verstandigste beslissing lijkt mij voor nu om het bouwwerk maar even zo te laten. Rust en duidelijkheid zijn ook wat waard. Gezien alle verschillende meningen en opties lijkt die keuze mij ook voor de minister buitengewoon aantrekkelijk. Over een paar jaar, bij de algehele evaluatie van het vakbekwaamheidsstelsel, kan dan nog eens opnieuw gekeken worden. Liefst vanuit de filosofie: advies veronderstelt dat de klant centraal staat en niet het product.”

Bron VVPonline en diverse tags