“De slagingspercentages lijken nog steeds erg laag. Ik verwacht dan ook dat we het onderwerp binnenkort nog weer een keer zullen behandelen in de Tweede Kamer. Indien u voorstellen heeft die eenvoudig en concreet zouden kunnen leiden tot verbeteringen, dan hoor ik die natuurlijk graag!” Dat antwoordt het Tweede-Kamerlid Aukje de Vries op het verzoek dat financieel adviseur Kees Bruin (Impala advies) vorige week aan de VVD-fractie om zich sterk te maken voor grondig onderzoek naar achterblijvende slagingspercentages in het nieuwe deskundigheidsgebouw.

9 februari 2015

Bruin kwam in beweging naar aanleiding van een blog van Dik van Velzen, consultant bij NIBE-SVV. Van Velzen riep op tot grondig onderzoek naar het achterblijven de slagingspercentages, zowel initieel als PEplus, bij de Wft-module Vermogen.
Bruin is niet helemaal tevreden met het antwoord van De Vries. Hij schrijft haar terug: “Van Velzen vraagt om een grondig onderzoek naar de slagingspercentage van het PE Plus Vermogen-examen, maar in feite naar alle examens. Een onderzoek dat niet door CDFD of een verwante instantie wordt uitgevoerd, maar door een onafhankelijke instantie die de juiste doelstellingen bij het onderzoek dient mee te krijgen. Daar mee doel ik op het in stand houden van het gewenste niveau in deze branche op een wijze waarbij ervaren ondernemers in staat zijn om hiervoor te kunnen slagen. Een scoringspercentage van rond 22% is dat niet. Kortom, we doen niet aan incidentenpolitiek, maar onderbouwen de oplossing voor dit probleem met grondig onderzoek. Een onderzoek dat met nauwkeurigheid, maar ook met de grootste spoed dient te worden gehouden, omdat er straks (1 januari 2016) geen adviseurs over zijn om Nederland van advies te dienen. Of is dat een niet eerder genoemde doelstelling op zich? Uiteraard zijn er diverse instanties en personen binnen en buiten de branche, die u kunnen adviseren over de wijze van onderzoek. Wij horen graag of dit verzoek via uw partij in de Tweede Kamer op een meerderheid kan rekenen. Ongetwijfeld zal de minister dit verzoek in de Kamer met wat welwillende woorden willen sussen. We hopen echter dat u hiervoor echt een lans wilt breken. U kunt er stemmen mee winnen. Dit onderwerp wordt in de branche met grote aandacht gevolgd.”
Bron: VVPonline