De Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europese Parlement komt met nieuwe voorstellen inzake de distributie van verzekeringen. Die lijken voor Nederland niet schokkend. Opvallend: beloningstransparantie wordt niet specifiek geëist. Ook wordt niet gerept van een PE-examen.

Datum 1 juli 2015

Op de website van het Europese Parlement verscheen dinsdag het persbericht ‘Insurance: better information, advice and protection for clients’. Het bericht meldt dat er overeenstemming is over een ontwerp-update van de Europese regels inzake informatie en advies bij verzekeringsdistributie. Daarbij gaat het onder meer om het verbeteren van het level playing field tussen de verschillende soorten van distributie.

De commissie gaat onder meer in op het onderwerp vakbekwaamheid. Daarbij wordt gezegd dat men tenminste 15 uur per jaar aan Permanente Educatie dient te volgen. Dit moet voor de toezichthouder controleerbaar zijn. Over een PE-examen zoals in Nederland wordt echter niet gesproken in het persbericht.

Klanten moeten worden geinformeerd over de totale kosten van het contract. inclusief advies- en servicekosten. Dat is iets anders dan specifieke beloningstransparantie, hoewel de commissie wel stelt dat lidstaten dit kunnen opleggen. Beloning moet wel nadrukkelijk passend zijn. Verder moeten mogelijke belangenconflicten aan de klant worden gemeld.

De regels zouden niet hoeven gelden voor onder meer verzekeringen waarvan de jaarlijkse premie niet meer dan 600 euro bedraagt. Alle distributeurs zouden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten hebben van tenminste 1,25 miljoen euro. Verder zou men vier procent van de jaarlijkse premies die men ontvangt in reserve moeten houden (met een minimum van 18.750 euro). Dit als waarborg voor de klant.

Bron: VVPonline