Datum, 24 november 2017

Lindenhaeghe vraagt het CDFD op korte termijn te laten weten wanneer (en hoe) de aanpassingen binnen het vakbekwaamheidsstelsel worden doorgevoerd. Dit nu in de markt onenigheid bestaat over de vraag of men in de periode 1 april 2017-1 april 2019 PE-examen Basis en Consumptief Krediet moet doen. 

Lindenhaeghe zelf stelt: “Ja, je moet die PE-examens doen. Dat bevestigt ook het CDFD. Want zolang er nog géén nieuwe regels zijn, gelden de oude regels, is het standpunt. We kunnen ons echter wel voorstellen dat je even wacht met het boeken van deze PE’s.

“In een nadere toelichting geeft het CDFD aan dat het ministerie beslist over de definitieve datum waarop een en ander aangepast wordt en dat het erg onwaarschijnlijk is dat er deze PE-periode nog iets gaat veranderen. Bovendien is niet gezegd dat áls er iets verandert, dit per 1-4-2019 is en het is ook niet gezegd dat voor Wft Basis de PE-verplichting definitief komt te vervallen.

“Voorlopig blijft het officiële advies: PE Basis en PE Consumptief moet je gewoon meenemen in het plannen van je verplichte examens. Los van de examinering ben je als financieel adviseur immers verantwoordelijk voor het actueel houden van je kennis.”

Bron.VVPonline