Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer in het laatste kwartaal van 2017 of Wft-diploma’s moeten worden samengevoegd of juist gesplitst. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) krijgt al komende week het onderzoeksrapport van Ecorys. Dat bureau nam afgelopen maanden het vakbekwaamheidsbouwwerk onder de loep.

Datum, 24 mei 2017

Bureau Ecorys onderzocht in de eerste maanden van dit jaar of het vakbekwaamheidsbouwwerk met Wft-modules nog wel goed is ingericht. En of dit bouwwerk nog goed aansluit bij de adviespraktijk. Mogelijk worden bestaande modules samengevoegd of juist gesplitst. In een brief aan de Kamer schrijft minister Dijsselbloem dat het onderzoeksbureau interviews heeft afgenomen met financieel dienstverleners, belangenorganisaties, keurmerkorganisaties, opleiders en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Conceptadvies voor de zomer

Ecorys brengt eind mei verslag uit aan het CDFD, dat een maand later een conceptadvies klaar wil hebben. Dat wordt in de zomermaanden voorgelegd aan marktpartijen en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal de uitvoerbaarheid ervan testen. In september stuurt het CDFD het uiteindelijke advies naar de minister. Dan is duidelijk of er aanpassingen aan het vakbekwaamheidsbouwwerk nodig zijn. De minister wil dat advies in het laatste kwartaal van 2017 delen met de Tweede Kamer.

Zandbak

CDFD-directeur Erik Mulder waarschuwde in maart in een interview met am:magazine dat er niet oneindig geknipt kan worden in de omvang van Wft-modules. “We moeten oppassen dat we straks 36 beroepskwalificaties hebben. Dan moet je ook 36 examens in de lucht houden. Je hebt dan geen bouwwerk meer, dan zakt het in elkaar tot een zandbak.”

Bron: AmWeb