datum, 2 mei 2018

Adviseurs, financieel dienstverleners en andere belanghebbenden hebben een maand de tijd om hun zegje te doen over de aanpassingen in het vakbekwaamheidsbouwwerk. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft een internetconsultatie uitgeschreven voor de wijziging van de BGfo (Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft). Daarin zijn de aanbevelingen van CDFD opgenomen.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) stelde een halfjaar geleden voor de beroepskwalificatie te laten vervallen. Hoekstra’s voorganger Dijsselbloem kondigde aan die aanbeveling over te nemen. Hetzelfde is gedaan voor de andere voorstellen van het CDFD. De minister heeft ze opgenomen in de BGfo. Tot 12 juni kan de markt daarop reageren in een internetconsultatie.

Hypothecair Krediet en Pensioen

Behalve het verdwijnen van de beroepskwalificatie Basis zijn de eindtermen voor de PE-module Hypothecair Krediet aangepast. Ook de eind- en toetstermen van Consumptief Krediet zijn nu bij die module ondergebracht. CDFD wilde dit graag omdat hypotheekadviseurs ook vaak advies geven over consumptief krediet. Deze adviseurs hebben straks dus beide kwalificaties op zak.

De minister heeft ook het advies overgenomen om doorbeleggen na de pensioeneinddatum op te nemen in de module Pensioen in plaats van in Vermogen. Kredietverzekeringen worden bovendien ondergebracht in de Vrijstellingsregeling Wft. Die laatste wijziging wordt niet opgenomen in de BGfo maar komt in het Implementatiebesluit verzekeringsdistributie.

Kostenvoordeel

Hoekstra verwacht dat de wijzigingen zullen leiden tot minder administratieve lasten en nalevingskosten voor de adviessector. Adviseurs Basis en hun werkgevers hoeven geen kosten meer te maken voor opleiding en PE-examens. Ook hypotheekadviseurs die daarnaast in consumptief krediet adviseren, zijn goedkoper uit. Zij kunnen per PE-periode en PE-examen minder afleggen, aldus de minister. De wijzigingen gaan gelden per 1 april 2019.

Bron: AM web