Datum, 12 juni 2018

Adfiz, CFD, NVF en OvFD willen dat er mogelijkheden worden gecreëerd om vrijstellingen voor PE-examens te geven.

Dat schrijven ze in hun reactie op de 12 juni gesloten consultatie ‘Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk’. De in CANON verenigde organisaties: “We benadrukken onverminderd dat we constateren dat het huidige vakbekwaamheidsstelsel ten aanzien van de PE-systematiek de professionele ontwikkeling van pensioenadviseurs frustreert. Dit geldt niet alleen voor pensioenadviseurs, maar voor alle adviseurs. Wij bepleiten een alternatief systeem dat echt uitdaagt tot de ontwikkeling van de eigen professionaliteit van de adviseurs. Hier is ook een werkgeversbelang mee gediend. De kosten en tijd die gemoeid is met PE-examens gaat ten koste van het opdoen van vakbekwaamheid op een meer passender niveau aan vakbekwaamheid. Een alternatief systeem vraagt om aanpassing van de regelgeving zodat er mogelijkheden worden gecreëerd om vrijstellingen voor PE-examens te geven.

Bron: VVP Online