Datum, 15-12-2017

Op advies van het CDFD stelt de minister van Financiën voor het vakbekwaamheidsbouwwerk op hoofdlijnen in tact te laten. Eerder hebben wij in reactie op het CDFD-advies opnieuw bezwaar gemaakt tegen het huidige PE-systeem. Voor het schriftelijk overleg stelt nu ook de VVD kritische vragen over de verplichte PE-examens. Zo is de VVD benieuwd naar de vrijheid die het CDFD heeft om in overleg met de sector de Permanente Educatie bij te stellen. En willen ze de gevolgen weten van het bouwwerk voor de instroom in de adviessector: zijn er juist meer of minder toetreders? De SP vraagt naar de manier waarop de klant meer centraal kan staan in het vakbekwaamheidsbouwwerk.

De VVD concludeert dat het onderzoek van het CDFD niet was gericht op voorstellen vanuit de markt voor zelfregulering van de PE of het beëindigen van de PE-examens. De VVD wijst erop dat adviseurs het huidige systeem onvoldoende actueel en onnodig belastend vinden.

Ook de SP heeft vragen gesteld. De SP stelt vanuit een kritische houding naar de branche dat het urgent is de eisen op het gebied van competenties, vaardigheden en professioneel gedrag uit te breiden. De SP vindt dat de vakbekwaamheid en het vertrouwen in de markt nog te wensen overlaat.

Onze inzet (Adfiz)

Wij zijn doorlopend in gesprek met belangrijke stakeholders over vakbekwaamheid. Ook met de belangrijke Tweede Kamerleden. Zo hebben we eind oktober onze reactie op het advies toegezonden aan de Vaste Commissie voor Financiën. Kern van deze reactie is dat rust ten aanzien van de bestaande structuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk goed is, maar dat we niet tevreden zijn met de verplichte PE-examens.  We hebben gevraagd om ruimte om concrete voorstellen te kunnen voorleggen als alternatief voor of naast de PE-examens. Wij willen graag het gesprek aan gaan over vakbekwaamheid en de wijze waarop een goed PE-systeem kan bijdragen aan een zorgvuldige adviespraktijk.

Bron: Adfiz bericht