De Vereniging ‘Geen (PE)Plus examens meer’ verlengt de inschrijftermijn tot 1 september. In de tussentijd start zij een deskundigenonderzoek.

datum 30 juni 2015

Initiatiefnemer Michiel Zoet in de nieuwsbrief van de vereniging: “Ter voorbereiding van een proefprocedure is juridisch advies ingewonnen over de vraag hoe de positie van de Vereniging in een proefprocedure zo sterk mogelijk te maken. Naar aanleiding van dat advies heeft de Vereniging besloten tot een tussenstap in het proces.

Deze tussenstap houdt in dat een of meerdere deskundigen zal worden gevraagd te onderzoeken in hoeverre er inderdaad een noodzaak bestaat om de vakbekwaamheidseisen aan te scherpen en zo ja, in hoeverre het nu voorgestelde eisenpakket daaraan dan tegemoet komt. In dat kader zullen de deskundigen ook onderzoeken in hoeverre de nieuwe vakbekwaamheidseisen zo mogelijk zelfs contraproductief werken en in hoeverre er met de nieuwe vakbekwaamheidseisen gevolgen ontstaan die onredelijk zijn in verhouding tot het doel dat de minister daarmee probeert te bereiken.

Een deskundigenonderzoek ontbreekt tot op heden in het politieke debat. Ervan uitgaande dat het deskundigenonderzoek bevestigt wat al langer in de sector wordt gedacht – namelijk dat de nieuwe vakbekwaamheidseisen hun doel voorbij schieten –, kan het rapport ook als basis voor het proefproces dienen. Voor deze tussenstap is ook tijd, omdat de Tweede Kamer de minister van Financiën met een aangenomen motie heeft gedwongen de overgangstermijn verder uit te stellen tot 1 januari 2017, waarbinnen iedereen de benodigde examens moet hebben behaald.

Gezien bovenstaande hebben wij besloten om de inschrijfdatum wederom te verschuiven. We houden voorlopig 1 september 2015 aan. Dit kan omdat het werkelijk (proef)proces nog niet is begonnen.”

Lid worden kan op de site www.geenpeexamens.nl.

bron: VVPonline