Inleiding
Op 1 januari jongstleden is het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk in werking getreden. In het nieuwe systeem dient iedere financiële adviseur over de relevante Wft-diploma’s te beschikken, ongeacht bij welke onderneming de adviseur werkt. Bovendien zal de adviseur periodiek, middels een examen, moeten aantonen nog steeds vakbekwaam te zijn. Een ander belangrijk aspect van het nieuwe stelsel is dat examens voortaan worden afgenomen uit de Centrale Examenbank. Met deze brief informeer ik u over de tot nu toe opgedane ervaring met het nieuwe bouwwerk. Ik zal daarbij ingaan op de aanleiding voor het nieuwe stelsel, de implementatie van de Centrale Examenbank, de kwaliteit van de examens, de slagingspercentages, de specifieke problemen bij het MBO en HBO en de kwaliteitszorg.

13-6-2014 kamerbrief-inzake-stand-van-zaken-centrale-wft-examinering