Onder meer naar aanleiding van marktsignalen heeft het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening enkele aanpassingen gedaan in de verschillende Wft-examens. Het gaat dan om het aantal vragen per onderdeel en de maximale tijdsduur per Wft examen. De wijzigingen gaan in op 1 maart 2015. 

9 januari 2015

De wijzigingen in de PE-plus-examens vloeien voort uit de verwerking van de ‘actualiteiten 2015′ in de examenvragen. Deze examens blijven, ook na verwerking van de wijzigingen, gelijkwaardig aan de PE-plus-examens die in 2014 zijn afgenomen, zegt het CDFD.

Vanwege een toename van het aantal kennis- en begripvragen in het PE-plus-examen hypothecair krediet (van 7 naar 16), wordt bij dit examen de maximale examentijd met 15 minuten verlengd tot 75 minuten. Marktsignalen Het CDFD meldt verder dat marktsignalen tot een ‘bescheiden inhoudelijke bijstelling’ van het initiële examen Vermogen hebben geleid.

Het aantal tijdrovende numerieke vragen is verlaagd. Ook wordt de maximale examentijd in overeenstemming gebracht met de – qua aantal vragen – vergelijkbare examens Inkomen en Pensioenverzekeringen. Dat betekent een kwartiertje erbij, in plaats van 120 minuten mag een kandidaat er 135 minuten over doen.
Bron: AMWeb