De AFM, het CDFD en het ministerie van Financiën buigen zich momenteel over een mogelijke regeling voor adviseurs die door een ziekte de examens niet kunnen maken gedurende de overgangstermijn. En dat is geen eenvoudige zaak, zo vertelt een woordvoerder van het CDFD aan amweb. “De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarbij wordt verzocht om een regeling voor schrijnende gevallen. De minister zal daar naar verwachting een mouw aan passen in de geest van de wensen van de Kamer.”

datum 2 juli 2015

Lastig is vooral het tijdelijk ontheffen van wettelijke vakbekwaamheidseisen, omdat die zijn bedoeld om de consument te beschermen. Het CDFD legt het verband met de verplichte Apk-keuring, die de verkeersveiligheid moet bevorderen en het milieu moet beschermen. Je kunt geen auto laten rijden met kapotte remmen. Hoe lang laat je dan een adviseur doorwerken die vanwege ziekte zijn diploma’s niet kan halen?

Het CDFD: “Een consument kan zijn leven lang last houden van een advies van een niet vakbekwaam adviseur.” Daarom moet zorgvuldig worden nagedacht over een mogelijke regeling en de eisen die gaan gelden. “Het zal enorm moeilijk zijn om af te bakenen wanneer er sprake is van een schrijnend geval.”

De adviseur moet gedurende de overgangstermijn niet in staat zijn geweest om het PEplus-examen af te leggen en zal zijn vakbekwaamheid op een andere manier moeten hebben geborgd, meldt het CDFD. “Het belang van zijn of haar klanten moet goed worden bediend. Als de overgangstermijn wordt verlengd dan betekent dit dat bepaalde adviseurs die nu ernstig ziek zijn, wellicht wel binnen de overgangstermijn hun examen kunnen halen”, aldus het CDFD.

Bron: Amweb