Datum, 2 mei 2018

Vanaf 1 april 2019 hoeft een adviseur met de beroepskwalificaties Hypothecair krediet en Consumptief krediet alleen nog het PE-examen Hypothecair krediet met goed gevolg af te leggen om beide beroepskwalificaties geldig te houden. Dat is een van de eerder aangekondigde veranderingen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk waarover Financiën nu een internetconsultatie is gestart. De consultatie ‘Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk’ sluit 12 juni.

Omdat per 1 april 2019 de adviseur hypothecair krediet mag adviseren over zowel Consumptief krediet als Hypothecair krediet, kan een adviseur met de beroepskwalificaties Consumptief krediet en Hypothecair krediet er vooruitlopend op deze wijziging voor kiezen om alleen zijn beroepskwalificatie Hypothecair krediet middels een PE-examen bij te houden.

Het besluit wijzigt het Bgfo in verband met het doorvoeren van de aanbevelingen die het CDFD heeft gedaan naar aanleiding van de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk door onderzoeksbureau Ecorys en een eigen consultatie onder stakeholders.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

– de module Basis niet meer als beroepskwalificatie ‘adviseur Basis’ te duiden, maar enkel als ‘module Basis’ (dit betekent ook dat de geldigheid van de module Basis niet meer via PE-examens
bijgehouden hoeft te worden omdat deze verplichting alleen van toepassing is op beroepskwalificatieniveau en niet op moduleniveau. De verplichting om permanent actueel te zijn blijft
daarentegen van toepassing. De module Basis blijft hiernaast deel uitmaken van de overige diploma’s en beroepskwalificaties als zijnde een module.);

– doorbeleggen bij expiratie-uitkeringen onderbrengen bij de module Pensioen;

– uitbreiden van de module hypothecair krediet met eind- en toetstermen consumptief krediet;

– kredietverzekeringen onderbrengen in de Vrijstellingsregeling Wft.

Met het onderhavige besluit worden de wijzigingen 1 tot en met 3 in het Bgfo doorgevoerd. Wijziging 4 wordt in het Implementatiebesluit verzekeringsdistributie opgenomen.

Bron: VVPOnline